“Por cantidad de irregularidades entrar a la Oisoe da escalofrío”, advierte comisión liquidadora

“Por cantidad de irregularidades entrar a la Oisoe da escalofrío”, advierte comisión liquidadora