Con diversas actividades celebran día de enfermeras

Con diversas actividades celebran día de enfermeras