PRD juramenta a líderes del sector evangélico nacional

PRD juramenta a líderes del sector evangélico nacional