En 1965, Bosch propuso a Silvestre Alba de Moya como presidente

En 1965, Bosch propuso a Silvestre Alba de Moya como presidente